Nejčastější dotazy

Pro zájemce o  Rodinné pasy:

Je registrace do projektu nějak finančně zpoplatněná?

Registrace je ZDARMA a veškeré náklady s vystavením karet a tiskovin jsou hrazeny Pardubickým krajem.

Kdo může být držitelem Rodinného pasu?

Držiteli jsou dospělé osoby (rodiče, partneři s dětmi, osoby mající dítě v péči). Při uplatnění slevy musí být přítomen vždy alespoň jeden držitel karty (dospělá osoba) s platnou kartou Rodinný pas. V opačném případě není poskytovatel povinen slevu poskytnout.

Musí mít registrovaná rodina uvedeny dva rodiče?

Nemusí. Registrovat se jako rodina mohou i nesezdaní partneři, samoživitelé, osoba mající dítě v péči apod. Zaregistrují-li se dva rodiče (partneři), rodina obdrží dvě karty Rodinný pas. Zaregistruje-li se pouze jeden rodič, obdrží rodina jednu kartu Rodinný pas.

Mohou se do projektu zaregistrovat i prarodiče?

Bohužel toto není možné. Projekt je určen pro rodiny s dětmi do 18 let, tedy rodičům a jejich dětem do 18 let. Držiteli karty mohou být pouze rodiče, nikoli prarodiče.

Může se zaregistrovat i rodina z jiného kraje?

Bohužel, toto možné není. Rodinné pasy jsou aktivitou Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Olomouckého, Pardubického, Ústeckého a Královéhradeckého kraje a města Kroměříže. Registrovat se tedy mohou pouze rodiny s trvalým bydlištěm v daných lokalitách.

Jak staré děti mohou být uvedeny na kartě?

Na kartě se uvádí pouze rok narození dítěte, resp. jeho koncové dvojčíslí. Projekt je určen pro děti do 18 let. Na kartě mohou být uvedeny všechny děti v rodině do věku 18 let, včetně.

Co máme vyplnit při registraci do kolonky jméno rodiny?

Pokud mají všichni členové rodiny stejná příjmení, uvede se toto jméno ve správném tvaru i do jména rodiny např. Jana Nováková a Daniel Novák – rodina Novákova, Eva Malá a Petr Malý – rodina Malá. Pokud se vyskytují v rodině (u rodičů, resp. partnerů) dvě různá příjmení, uvedou se obě se spojkou "a", tzn. rodina Novákova a Malá.

Je pro registraci nutný e-mail?

E-mail není k registraci nutný, ale je vhodné uvést pro případnou komunikaci)

Jak dlouho trvá dodání karty?

Výroba a dodání karet trvá čtyři až šest týdnů. Pokud karta nedorazí po šesti týdnech na adresu uvedenou při registraci, kontaktujte nás prosím na pardubice@rodinnepasy.cz.

Pro držitele karty Rodinný pas:

Jak uvést na kartu jméno držitele?

Na zadní straně karty je místo pro vyplnění jména držitele (dospělá osoba, rodič, partner, osoba mající dítě v péči), vyplňte jej hůlkovým písmem a podepište jej.

Jak zjistím, kde mohu uplatnit slevy?

Na pardubice.rodinnepasy.cz v sekci Slevy. Každý poskytovatel je označen samolepkou s logem Rodinné pasy.

Jak uplatnit slevy?

U volnočasových aktivit stačí pokud je při uplatnění slevy přítomen držitel karty s alespoň jedním dítětem (uvedeným na kartě). Při běžných nákupech stačí pouze držitel karty.

Jak dlouhá je vydávaných platnost karet?

Karty Rodinný pas mají platnost do 18 let nejmladšího dítěte uvedeného na kartě. Karty Rodinný pas s Sphere mají platnost tři roky, od vystavení. V současnosti Rodinné pasy karty s logem Sphere nevydávají.

Rodinný pas a věrnostní program Sphere.

Držitelé Rodinných pasů s logem Sphere mohou využívat síť poskytovatelů slev, jak Rodinné pasy, tak i Sphere, až do vypršení platnosti karty.

Co dělat, když mi končí platnost pasu?

Samotný Rodinný pas končí dosažením 18 let nejmladšího dítěte. Na některých kartách je navíc i systém slev v rámci sítě SPHERE - pak je možné kartu vyměnit, stačí napsat na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz, jméno rodiny, bydliště, roky narození dětí a kartu Vám necháme vyrobit nové.

Co dělat při změně údajů?

Pokud u Vás nastane jakákoli změna (bydliště, rodinného stavu nebo počtu členů v rodině apod), dejte nám to, prosím, vědět. na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz.  Znovu se neregistrujte, záznam by mohl být smazán. 

Co dělat při rozvodu/ rozchodu partnerů?

Standardně se rozvod rodičů řeší tak, že jeden rodič si nechá stávající účet, odebere se karta expartnera. A druhý rodič se nově zaregistruje. V takovém případě se nejedná o duplicitní záznamy.

Co dělat při ztrátě/odcizení/zničení karty?

Napište nám na e-mail pardubice@rodinnepasy.cz, kartu/karty Vám necháme vyrobit nové.

Jak je to s osobními údaji, tzv. GDPR?

S daty je zacházeno velmi bezpečně - více v samostatném článku

 

Kalendář akcí

Novinky z Facebooku