Akce

Zobrazit: vše, Jihomoravský, Pardubický, Olomoucký, Vysočina, Zlínský, Ústecký, Královéhradecký, Hlavní město Praha

20.05.2018 - 30.06.2024 - Ochrana osobních údajů - GDPR

1) Osobní údaje projektu Rodinné pasy zpracovává Sun Drive Communications s.r.o.

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 Sun Drive Communications s.r.o.
 Adresa pro doručování: Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno
 Elektronická adresa: info@rodinnepasy.cz
 Telefon: 543 211 254, 840 040 040

3) Zpracování osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy poskytnuté osobní údaje jsou nutné pro výrobu a správu karty Rodinný pas a kontroly splnění podmínek při poskytování slev. Adresa je rovněž využívána pro zasílání tištěného magazínu Rodinka a email pro zasílání e-magazínu. Souhlas s jejich zasíláním není podmínkou využívání karty Rodinný pas a lze ho kdykoli odvolat prostřednictvím mailu pardubice@rodinnepasy.cz.

4) Při zpracování osobních údajů u kraje nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5)  Vaše osobní údaje zpracovávané za tímto účelem jsou zadávány do databáze, kterou pro Pardubický kraj spravuje nasmlouvaný subjekt a do které mají přístup i ostatní subjekty, které se účastní projektu Rodinný pas. V nezbytném rozsahu se osobní údaje poskytují i těm subjektům, které se podílejí na případné distribuci magazínu Rodinka a e-magazínu. Aktuální přehled subjektů, které se účastní nebo podílí na projektu Rodinný pas je zveřejněný na webových stránkách www.rodinnepasy.cz. Poskytnuté údaje jsou zavedeny do databáze projektu. K těmto údajům má přístup provozovatel systému který pro Pardubický kraj projekt realizuje zakázku. S tímto subjektem je uzavřena smlouva, která mimo jiné řeší i povinnosti při zpracování poskytnutých osobních údajů. Do databáze mají přístup i další subjekty, které se účastní tohoto projektu. Konkrétně se jedná o: Vertigo cz., s.r.o., Sun Drive s.r.o. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány do doby, kdy nejmladší dítě uvedené na kartě Rodinný pas dosáhne 18 let

6) Při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo:
a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u kraje jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste kraji poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

8) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

9) V rámci projektu Rodinný pas jsou spravovány následující osobní údaje:
 označení rodiny,
 ulice a číslo popisné, město, PSČ a kraj, kde rodina bydlí,
 kontaktní email rodiny,
 jméno a příjmení rodiče – kontaktní osoby,
 rok narození dítěte či dětí.

Zobrazeno: 1-1 z celkem 1 
první | předchozí | následující | poslední

Poskytovatelé slevNejčastější dotazy

 

Kalendář akcí

Novinky z Facebooku